UA-9821404-1
News & resources for museums
Call Us : +31 (0)6 42327770

Balanceren tussen Zoet en Zout

Balanceren tussen Zoet en Zout

Een beeldend kunstproject van de Bewaerschole voor de periode 2014 – 2018
De Bewaerschole en het thema ‘Balanceren tussen zoet en zout’

De Bewaerschole in Burgh-Haamstede is een podium voor in situ projecten en tentoonstellingen. De unieke ligging en de karakteristieke eigenschappen van het gebouw maken het tot een spannende een aantrekkelijke plek voor kunstenaars om te werken. De Bewaerschole wil tentoonstellingen ontwikkelen op het gebied van hedendaagse kunst waarbij aandacht is voor de omgeving en voor innovatie. Gestreefd wordt naar presentaties met uiteenlopende kunstvormen, lezingen, workshops en publicaties. Hierbij worden kunstenaars, deelnemers, studenten en publiek actief betrokken. De Bewaerschole ambieert binnen haar tentoonstellings- en projectbeleid samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere kunstinstellingen, stichtingen en bedrijven.

De Bewaerschole heeft voor haar activiteiten het thema ‘Balanceren tussen Zoet en Zout’ gekozen. Dit thema sluit aan bij de sociaaleconomische en culturele ontwikkeling van het eiland Schouwen-Duiveland en bij de huidige belevingswaarde van het landschap. Gedurende de projectperiode willen we een beeld krijgen hoe de mensen en de natuur op het eiland Schouwen-Duiveland balanceren tussen zoet en zout. Een beeld gebaseerd op de huidige situatie en/of met de blik op het verleden of de toekomst.

Procedure
De Bewaerschole wil kunstenaars vanuit verschillende invalshoeken het ‘balanceren tussen zoet en zout’ laten visualiseren. Kunstenaars worden uitgenodigd om in de komende vijf jaar (2014-2018) te reageren op dit thema en hun bevindingen te presenteren in het historische gebouw van de Bewaerschole én eventueel op relevante locaties daarbuiten. Daarbij denken we aan 4 tot 6 exposities per jaar.

Lees hier verder.

Comments are closed.