Selecteer een pagina

Privéverzameling toont 50 jaar naoorlogse schilderkunst

cobra_tot_zeroCobra tot Zero is de titel van de dubbeltentoonstelling die vanaf 31 oktober 2015 te zien is in Museum Flehite en het Mondriaanhuis in Amersfoort. De tentoonstelling op twee locaties toont een selectie uit de omvangrijke collectie van het echtpaar Roetgering en biedt een caleidoscopisch beeld van belangrijke onderdelen van de naoorlogse abstracte schilderkunst. Voor Museum Flehite is de collectie Roetgering de vijfde privécollectie die in het museum wordt getoond. 

De verzameling van Mariet en Gerhard Roetgering geeft een indrukwekkend tijdsbeeld van de Nederlandse schilderkunst van eind jaren ’40 tot heden. Na de Tweede Wereldoorlog wilden veel kunstenaars zich ontworstelen aan de destructieve oorlogstijd. Zij zochten naar nieuwe manieren om de wereld te begrijpen of vorm te geven. De tentoonstelling Cobra tot Zero neemt de bezoeker mee op reis langs meer dan 50 jaar abstracte kunst en voert langs voornamelijk Nederlandse kunstenaars die ieder op eigen wijze en binnen verschillende stromingen vorm gaven aan hun verlangen naar vernieuwing.

De reis begint bij Vrij Beelden, de kunststroming die in 1947 werd opgericht. Kunstenaars van Vrij Beelden, zoals Willy Boers en Piet Ouborg, wierpen zich op als pleitbezorgers van de abstracte en experimentele kunst. De COBRA-beweging, die ruim baan gaf aan fantasie en spontaniteit, ontstond  een jaar later. COBRA is in de collectie Roetgering vertegenwoordigd met een representatieve Appel, enkele karakteristieke  Wolvecamps en kenmerkend werk van Anton Rooskens.

Gerhard en Mariet Roetgering hebben naast weloverwogen aankopen, regelmatig ook ‘buitenbeentjes’ verworven, die de collectie dat unieke, private karakter hebben verschaft en ook de tentoonstelling iets eigenzinnigs geeft. Opvallend aan de collectie is materiekunst van de hand van Jaap Wagemaker en Wim de Haan en ook de selectie van abstract werkende ‘Einzelgängers’ als JCJ Vanderheyden, Daan van Golden en Otto Egberts.

De tentoonstelling eindigt in het Mondriaanhuis bij een presentatie van het werk van  de Duitse Zero-kunstenaar Leo Erb en diens Franse stijlgenoot Bernard Aubertin. Ook Schoonhoven en Armando zijn als representanten van de Zero-stroming vertegenwoordigd. De objectiverende Zero-kunst, ontdaan van het persoonlijke handschrift van de maker, is inspiratiebron voor de hedendaagse kunstenaar Flavio Senoner. Senoner is een recente Italiaanse ontdekking van het echtpaar Roetgering. Zijn abstracte werken van hout en gips bewerkt hij aan het einde met vuur: het ultieme loslaten van de controle over de materie.

Huis voor privécollecties
Museum Flehite, gevestigd in drie 16e eeuwse muurhuizen in het hart van Amersfoort, hoopt zich in de toekomst verder door te ontwikkelen tot museum waar regelmatig aandacht wordt besteed aan de geschiedenis van Amersfoort (van Mariamirakel tot Eysink motorfietsen) én tot ‘huismuseum’ van de kunst van enkele gepassioneerde Nederlandse verzamelaars. Eerder toonde het museum de collectie van oud-burgemeester Van Vliet, de collectie Kamerbeek, de collectie Fransen en de collectie Van Schaik.

https://museumflehite.nl/tentoonstellingen/10825208/cobra-tot-zero