Selecteer een pagina

Naturalis betreurt uitspraak in kort geding

Directeur Naturalis: “Dit heeft grote maatschappelijke impact”

Naturalis heeft vanmorgen kennisgenomen van de uitspraak van de Rechtbank Den Haag in het kort geding van 6 maart jl. De rechter heeft bepaald dat tot het eindvonnis in de bodemprocedure wordt uitgesproken, het Naturalis is verboden met onmiddellijke ingang verdere uitvoering te geven aan de voorgenomen verbouwing van het oude Naturalisgebouw. De uitspraak in de bodemprocedure wordt in mei 2017 verwacht.

Reactie directeur Edwin van Huis op de uitspraak van de Rechtbank. “Wij hebben vanmorgen kennis genomen van de uitspraak van de Rechtbank. Wij zijn zeer teleurgesteld. Het museum is enorm gegroeid de afgelopen jaren en we hebben geen keus dan te verbouwen om onze bezoekers goed op te kunnen vangen. We bestuderen de uitspraak nader en beraden ons op een hoger beroep. Deze uitspraak van vandaag heeft grote gevolgen voor zowel het museum als de onderzoekswerkzaamheden, de stad en met name onze bezoekers.”

Naturalis betreurt de uitspraak, die grote impact heeft op de planning en de kosten van de nieuwbouw. “Het is in het belang van onze bezoekers om de deuren van ons nieuwe museum zo snel mogelijk te openen en met onze duizenden fans onze kennis en fascinatie voor de natuur te delen. Maar de vertraging die deze uitspraak met zich brengt, raakt op meer punten het maatschappelijk belang. Onze 120 onderzoekers werken dagelijks aan vraagstukken over biodiversiteit, klimaat, voedsel en medicijnen. Dat onderzoek vindt nu plaats onder suboptimale omstandigheden. De collectie, die de bron vormt voor onze wetenschap, bevindt zich verspreid over de stad, evenals de onderzoekers zelf. In de nieuwbouw bevinden zij zich straks allen in een gebouw, met de beste labfaciliteiten en de collectie binnen handbereik. Daarnaast heeft uitstel van de opening van de nieuwbouw ook grote gevolgen voor de stad. Jaarlijks bezoeken honderdduizenden mensen door Naturalis de stad Leiden.”

Waarom Naturalis verbouwt

Voor Naturalis was de nood tot verbouwen heel hoog. Er was geen keus. Het oude museumgebouw is gebouwd voor 150.000 bezoekers per jaar, maar de aantallen zijn de afgelopen jaren meer dan verdubbeld. Vorig jaar ontvingen we 410.000 bezoekers. We konden de bezoekers letterlijk niet meer kwijt en er was ook geen ruimte om onze groeiende collectie (bijvoorbeeld T. rex) te laten zien. Faciliteiten schoten ernstig tekort. Te weinig wc’s, te weinig liften, te klein restaurant. In de nauwe doorgangen en op de bruggen ontstonden opstoppingen die zelfs gevaarlijk werden waardoor we soms mensen alleen nog gedoseerd konden toelaten. 

Daarnaast is bij Naturalis de afgelopen jaren ook het aantal onderzoekers sterk toegenomen, waarvoor onze kantoorfaciliteiten en labruimten tekort schieten. En door het samenvoegen van een aantal nationale collecties is ook die collectie enorm gegroeid, van 12 naar 42 miljoen objecten, waardoor deze noodgedwongen verspreid in depots over de stad staan. Kortom, we zijn op alle mogelijke manieren uit onze jas gegroeid. Er moest snel iets gebeuren.

Bodemprocedure

De uitspraak van vandaag is voorlopig en staat los van de uitslag van de bodemprocedure. Deze betreft de vraag of en in hoeverre Naturalis met de renovatie van het oorspronkelijke museum inbreuk maakt op het auteursrecht van architect Verheijen. De rechter bepaalde bij tussenvonnis van 25 januari jl. dat er deels sprake is van een inbreuk op dit auteursrecht. Of dit ook zal leiden tot een stop van de nieuwbouw is echter nog niet bepaald. De rechter spreekt naar verwachting in mei 2017 het vonnis daaromtrent uit.