Selecteer een pagina

Wij geven graag dit bericht door:

[Bron] Een poos geleden hebben Steven Engelsman, Riemer Knoop, Pauline Kruseman en Charlotte van Rappard het plan opgevat om als eerbetoon aan Manus zijn levendige verhaal over de verzelfstandiging van de Nederlandse rijksmusea in boekvorm uit te brengen. Hij heeft het destijds aan alle geïnterviewden en enkele belangstellenden in manuscriptvorm ter beschikking gesteld. Deze mooie en heel sprankelende kroniek van een van de highlights uit de Nederlandse museumpolitiek verdient beter, zo vonden zij. Ze maken er een echt en mooi boek van. Met een biografische inleiding van Hanna Pennock, interim Secretaris-Generaal van de ICOM van 2013 tot 2014,  en een reeks epilogen waarin ze terugkijken op de verzelfstandigingsoperatie. 

In 2011 schreef Manus Brinkman – van 1990-1998 directeur van de Nederlandse Museumvereniging en van 1998-2004 Secretaris-Generaal van het International Council of Museums (ICOM) in Parijs –  een kroniek van de verzelfstandiging van de rijksmusea, een proces dat hij zelf aan de zijlijn meemaakte. Het werd een levendig ‘ooggetuige’-verslag. Ook al omdat hij de belangrijkste betrokkenen – ministers, museumdirecteuren en beleidsambtenaren – erover interviewde en hen in de tekst zelf aan het woord liet.

De vier initiatiefnemers hebben dit plan nog op tijd met zijn vrouw Annelie kunnen bespreken. En zij heeft het er met Manus over gehad, die er heel blij mee was. Zij doen er alles aan het boek op 4 oktober klaar te hebben, voor de herdenkingsbijeenkomst voor genodigden in Mook. Op het Museumcongres kort daarna, donderdag 8 oktober, staan we er ook bij stil. De vier gaan het boek privé uitgeven, met steun van de Museumvereniging, het Rijksmuseum en de Reinwardt Academie.

Voorinschrijving
De vier financieren het boek door schenkingen à fonds perdu en verkoop bij voorinschrijving. Graag nodigen zij iedereen die het wil uit  in te tekenen op dit boek. De prijs bij voorinschrijving is € 35. Als u zich vóór 1 september inschrijft, komt uw naam of instelling in het register van intekenaars. Dat krijgt daarmee enigszins het karakter van een gedrukt condoleanceregister.

U kunt het bedrag overmaken op banknummer NL55INGB0000169653 ten name van de Museumvereniging, graag met vermelding Boek Manus, uw voor- en achternaam of museumnaam en adres.

Wij vertrouwen erop dat u dit initiatief door uw inschrijving wilt steunen. Een mooie aanwinst voor de bibliotheek!