Selecteer een pagina

PERSBERICHT – Tentoonstelling What Remains in CODA Museum op http://musea.tv/
What Remains – tussen schoonheid en verval | CODA Museum | 04.09.2016 t/m 22.01.2017

De tentoonstelling What Remains in CODA Museum is te zien op http://musea.tv/; een online kanaal dat aan de hand van korte films een aantal tentoonstellingen in Nederland en Vlaanderen in beeld brengt. What Remains is een prikkelende en gevarieerde tentoonstelling met het werk van 15 kunstenaars die uiteenlopende aspecten van verval zichtbaar maakt. 

De frictie tussen schoonheid en verval is door de eeuwen heen in de kunst verbeeld en gesublimeerd. Uiteenlopende genres zoals het vanitasstilleven, het ‘schuldige’ landschap en het portret ontlenen hun aantrekkingskracht aan de ervaring van schoonheid. De tentoonstelling in CODA Museum toont dat beeldende kunst waarin vormen van verval gesublimeerd en vereeuwigd worden, verder gaat dan verval op zich.

De esthetiek van afval versus de grenzen van de consumptiemaatschappij, het hoopgevende zicht op nieuwe kansen of levensverlenging, de daklozenproblematiek; het is allemaal onlosmakelijk verbonden met de manier waarop we in de huidige samenleving omgaan met dat wat oud en versleten is of in de marge van de samenleving terechtgekomen is. De moderne samenleving worstelt met allerlei processen die samenhangen met de eindigheid van het leven en de periode van verval die daar aan voorafgaat. Beeldende kunstenaars confronteren de samenleving door andere perspectieven aan te reiken. Zij laten zien dat in verval ook schoonheid kan schuilen of ze vergroten het verval zo uit dat de confrontatie hard en schrijnend is. Een breed spectrum aan emoties wordt betrokken in het beeldvormingsproces: berusting, woede, angst, vertwijfeling, melancholie, weemoed en de worsteling met het besef van eindigheid.

What Remains maakt uiteenlopende aspecten van verval zichtbaar. Fysiek, mentaal, moreel, materieel, maatschappelijk, landschappelijk en architectonisch verval, veroudering en ouderdom, afval en hergebruik, natuurlijke afbraakprocessen, afgedankte voorwerpen en in de vergetelheid geraakte betekenissen en technieken komen in deze tentoonstelling aan de orde. De bezoeker van What Remains kan niet om de dilemma’s heen die met verval en vergankelijkheid te maken hebben. Het besef dat er een rustgevende schoonheid kan uitgaan van verval biedt in elk geval een hoopgevend perspectief.

http://musea.tv/ geeft een goede indruk van What Remains in CODA Museum.

Deelnemende kunstenaars

Chris Jordan (VS) , Jehoshua Rozenman (D/NL), Jan Banning (NL), Frans Beerens (NL), Martine Feipel & Jean Bechameil (L), Hugo Tieleman (NL), Nicolas Dings (NL), Ken’ichiro Taniguchi (JP), Andreas Hetfeld (D), Yves Marchand & Romain Meffre (F), Hans Op de Beeck (B), Sébastien van Malleghem (B), Jan Eric Visser (NL), Ivo Kamphuis (NL)

Website CODA Museum