Selecteer een pagina
Citizen science helpt onderzoekers om de gevolgen van verstedelijking en klimaatverandering in kaart te brengen
Dieren en planten in de stad evolueren waar je bij staat. Ze passen zich aan het stedelijke milieu aan. Naturalis Biodiversity Center vraagt het publiek mee te helpen dit proces te ontrafelen. Dat gebeurt met heel gewone dieren en planten, zoals slakken. Op dinsdag 22 mei, de Internationale Dag van de Biodiversiteit, presenteert Naturalis de eerste resultaten van een dergelijk Citizen Science project: SnailSnap. Deze laten zien dat temperatuur invloed heeft op de kleur van slakkenhuisjes.
SnailSnap
Citizen scientists die in 2017 meededen aan het SnailSnap-project hebben bijna 10.000 foto’s van gewone tuinslakken ingestuurd. Deze foto’s stellen wetenschappers van Naturalis Biodiversity Center in staat te onderzoeken of en hoe gewone tuinslakken zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en verstedelijking. De SnailSnap-resultaten van 2017 suggereren dat temperatuur invloed heeft op de kleur van de huisjes van tuinslakken. Zo waren de huisjes van slakken die op relatief koude plekken zijn gefotografeerd gemiddeld donkerder van kleur dan de huisjes van slakken die op warmere locaties zijn gevonden. Door dichte bebouwing ligt de temperatuur in steden vaak hoger dan daarbuiten. Ook verstedelijking lijkt daarom effect te hebben op de kleur van de tuinslakken; in stedelijk gebied werden relatief meer slakken met lichtgekleurde, gele huisjes gefotografeerd dan in niet-stedelijk gebied.
Onderzoek mee
De gegevens die in 2017 verzameld zijn zorgen voor een goede basis voor het verdere project. Klimaatverandering en verstedelijking zijn processen die nog steeds plaatsvinden. Om de precieze effecten van deze processen nog beter te achterhalen, ontvangen de onderzoekers ook dit jaar weer graag zo veel mogelijk foto’s van gewone tuinslakken. Dankzij de speciaal ontwikkelde SnailSnap-app is meedoen aan het project simpel. Met één druk op de knop maak je een foto van een tuinslak en verstuur je automatisch de gps-coördinaten van de vindplaats van de slak. Ga naarwww.snailsnap.nl voor instructies en achtergrondinformatie.
EvoScope
Met het nieuwe EvoScope-project brengen onderzoekers van Naturalis samen met het publiek in beeld hoe planten en dieren zich aanpassen aan het leven in de stad. Hiervoor zijn verschillende experimenten ontwikkeld gericht op herkenbare en veel voorkomende dieren en planten, zoals paardenbloemen en tuinslakken. Door mee te doen aan de experimenten dragen mensen actief bij aan onderzoek en krijgen ze meer inzicht in de natuur en het wetenschappelijke proces. De eerste proefjes staan al online: https://www.naturalis.nl/nl/kennis/biodiversiteit/evoscope/
22 mei Internationale Dag van de Biodiversiteit
Dinsdag 22 mei is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Biodiversiteit. Biodiversiteit is van levensbelang. Het leven op aarde, het leven in de stad, het leven in de achtertuin. Alle diversiteit aan leven is belangrijk. En prachtig. Het is een voorwaarde voor het leven op onze planeet. Alles is van elkaar afhankelijk. En de mens heeft de rijkdom van de natuur nodig voor voedsel, geneesmiddelen en energie.
Naturalis Biodiversity Center staat voor het beschrijven, begrijpen en behouden van biodiversiteit. Met onze collectie, kennis en data brengen we biodiversiteit in kaart en bevorderen we het behoud daarvan. Zo dragen we bij aan oplossingen voor grote, mondiale vraagstukken. De huidige biodiversiteitscrisis maakt ons werk relevanter dan ooit. Momenteel werken negentien partijen, waaronder Naturalis, samen aan het deltaplan biodiversiteitsherstel.