Selecteer een pagina

Het wetenschappelijke team van het Rijksmuseum van Oudheden kent met ingang van 2019 twee nieuwe namen. Dr. Jasper de Bruin is per 1 januari aangesteld als conservator van de collectie Nederland in de Romeinse tijd. Egyptoloog dr. Daniel Soliman treedt medio februari in dienst als opvolger van conservator prof. dr. Maarten Raven, die na veertig jaar museumwerk met pensioen gaat.

Zowel De Bruin als Soliman zullen met hun brede academische kennis en netwerk een belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek naar de collectie en collectiegebieden van het museum, en de presentatie daarvan aan zowel het grote publiek als wetenschappelijk netwerk. De Bruin zal zich in de eerste jaren vooral richten op het beter digitaal ontsluiten van de collectie Romeins-Nederland. Deze deelcollectie, de grootste in zijn soort in Nederland, kan een belangrijke rol spelen bij het beter zichtbaar maken van de limes, de grens van het Romeinse Rijk in Nederland. Soliman zal, naast het zich eigen maken van de wereldberoemde Egyptische verzameling en eigen onderzoeken, ook betrokken worden bij de jaarlijkse opgraving van het museum in de Nieuwerijks-grafvelden bij de piramide van Djoser in Sakkara.

Dr. Jasper de Bruin (1976) studeerde Archeologie van de Romeinse tijd aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2017 aan de Universiteit Leiden op een studie naar de Cananefaten. Hij werkte vanaf 2006 aan de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden als docent en onderzoeker, met als focus de Romeinse tijd in Noordwest-Europa, de lokale bevolking, de Limes en uitwisselingsnetwerken. De Bruin is tweemaal genomineerd voor de Onderwijsprijs van de Universiteit Leiden. Vanuit de universiteit leidde hij oa. de opgravingen van de vroegmiddeleeuwse nederzetting in Oegstgeest. In het kader van het NWO-Odyssee programma onderzocht en publiceerde De Bruin in 2010-2012 de Romeinse havenplaats in Goedereede. Daarnaast leverde hij talloze bijdragen aan archeologische rapportages als specialist op het gebied van aardewerk en metaalvondsten uit de Romeinse tijd.

Dr. Daniel Soliman (1985) studeerde Egyptologie aan de Universiteit Leiden. In 2016 promoveerde hij daar op een NWO-project over het systeem van merktekens van de werklieden die de graven in de Vallei der Koningen (bij het huidige Luxor) maakten. Na zijn studie kreeg hij een post doc-aanstelling aan de Faculteit Egyptologie van de Universiteit van Kopenhagen. Soliman werkt sinds begin 2018 als hoofdcurator in het British Museum binnen het project ‘Circulating Artefacts’, waarvoor hij de oude en moderne achtergrond en de authenticiteit onderzoekt van faraonische voorwerpen op de kunstmarkt en in privé-collecties. Als expert op het gebied van oud-Egyptische Nieuwe Rijk (ca. 1539-1077 v. Chr.) heeft Soliman talrijke rapportages, publicaties en presentaties op zijn naam staan, zowel nationaal als internationaal.