Selecteer een pagina

Door Gan Burghgraaff, eerstejaars stagiaire bij Infofilm.
vacht_mammoutOp 29 april 2016 nam ik een kijkje bij de perspresentatie van een zeldzaam vachtje en drol van een mammoet in Museum Naturalis in Leiden. Deze meivakantie kan het publiek deze zeldzame mammoetvacht en een gedroogde mammoetdrol bekijken. Naturalis schafte ze aan om tentoon te stellen in het nieuwe museum dat volgens planning eind 2018 de deuren opent. Het publiek krijgt nu al even de kans deze bijzondere objecten te zien en de mammoetexperts het hemd van het lijf te vragen.

Conservator Anne Schulp liet iedereen het zeldzame stukje vacht en drol zien. Schulp vertelde dat deze restjes miljoenen jarenlang bevroren waren geweest. Doordat ze bevroren waren geweest kon er geen zuurstof bij waardoor de restjes niet versteenden. Ze komen uit Siberië waar onderzoeker Irina Kirillova ze ontdekt had in de permafrost, een permanente bevroren ondergrond.

drolSchulp vertelde ook dat uit een mammoetdrol meer informatie te halen is dan uit botten. Schulp zag dat er vezels in zaten van plantenresten en daaruit kon inschatten in welk soort leefomgeving de mammoet leefde. Zowel bij de mammoetvacht als de mammoetdrol was af te lezen uit welk soort leefomgeving de mammoeten zouden komen.

In de meivakantie kan het publiek verschillende mammoetexperts met vragen bestoken op 2, 3 en 4 mei om 12.00 uur bij de vitrine in de Oerparade. Bezoekers kunnen zelf met een echt mammoetbot de tentoonstelling in om te ontdekken waar het thuishoort in het skelet.

(Uit het persbericht)
Zeldzaam

Collectiebeheerder Natasja den Ouden is er blij mee: “Dichterbij een mammoet kun je bijna niet komen. De vacht brengt dit uitgestorven dier echt tot leven. En in de drol vind je terug wat een mammoet at. Deze zeldzame stukken zijn een prachtige aanvulling op onze collectie mammoetbotten, de grootste ter wereld.” De objecten komen uit Siberië waar onderzoeker Irina Kirillova van het Ice Age Museum ze vond in de permanent bevroren ondergrond, de permafrost.

Natasja: “Wanneer we resten vinden van uitgestorven dieren, dan zijn dat vaak alleen de botten. Huid en haar blijven alleen goed bewaard als het koud genoeg is en als er geen zuurstof bij kan komen.”

Wereld aan informatie

Aan botten kun je wel het een en ander aflezen, maar lang niet alles. Het mooie van huid en mest uit de permafrost is dat er een hele nieuwe wereld aan informatie beschikbaar komt. Onderzoekers zien aan de samenstelling van de vacht hoe die werkt om warmte vast te houden en vocht juist te weren. In gedroogde drollen kun je nog etensresten vinden. Dat vertelt ons iets over het klimaat in de IJstijd, welke planten en dieren er leefden, hoe de omgeving eruit zag en wat mammoeten aten.

Mammoetexperts

In de meivakantie kan het publiek verschillende mammoetexperts met vragen bestoken op 2, 3 en 4 mei om 12.00 uur bij de vitrine in de Oerparade. Bezoekers kunnen zelf met een echt mammoetbot de tentoonstelling in om te ontdekken waar het thuishoort in het skelet.

Tijdelijk te zien

De bijzondere stukken zijn vanaf de meivakantie te zien en gedurende de zomer. Begin september opent de nieuwe tentoonstelling T. rex in Town in het Pesthuis.

http://www.naturalis.nl/nl/